Urodził się: 5 kwietnia 1860 roku (czwartek) w Wiskiennicy

                         (par. i gm. Bąków Górny, pow. łowicki)

Rodzice:

- Józef Ernest Sokołowski (1839-1913)

- Zofia Barbara Łabęcka (1840-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Jadwiga Kwaskowa (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Zygmunt (1886-1939)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Zofii.

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, listopad 2009 roku,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,