Urodził się: 2 lutego 1839 roku (sobota) w Szubsku Małym

                         (par. Nowe, gm. Krośniewice, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Karol Mateusz Sokołowski (1805-1885)

- Anna Czyńska (1800-1865)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Zofia Barbara Łabęcka (1840-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Karol Boromeusz Wincenty Ferrary Włodzimierz (1860-?)

 

Zmarł: 18 września 1913 roku (czwartek) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Karola i Anny.

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, listopad 2009 roku,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,