Urodziła się: ok. 1859 roku w Boryszewie

                            (par. i gm. Kozłów Biskupi, pow. sochaczewski)

Rodzice:

- Franciszek Podkoński (1817-1886)

- Emilia Szamel (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Felicja Anatolia (1848-?)

- Aleksandra (1850-?)

- Kazimiera Franciszka (1852-?)

- Karolina Julia Wiktoria (1854-?)

 

Mąż:

- Franciszek Antoni Hauschild (1862-?)

 

Ślub: 6 czerwca 1889 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Antoniego

            w Warszawie

Dzieci: (?)

Felicja Halina (1890-?)

- Amelia Janina (1891-?)

 

Zmarła: 18 października 1894 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 171, rz. 3, p. 8

 

? dziecko Franciszka i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1889, 6 czerwca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Antoniego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1889, strona 203, numer aktu 81

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Antoniego dnia dwudziestego czwartego Maja / szóstego Czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiatego dziewiatego roku o godzinie jedenastej rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Władysława Branickiego Obywatela i Mariana Siedlewskiego Lekarza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Franciszkiem Antonim (dwóch imion) Hauszyld kawalerem urzędnikiem Banku Ziemskiego w Warszawie dwadzieścia sześć lat mającym, urodzonym w Warszawie synem Franciszka Antoniego i Moniki Zofii z Szamelów małżonków Hauszyldi Matyldą Podkońską panną przy matce zostającą, trzydzieści lat mającą urodzoną we wsi Boryszewie powiatu Sochaczewskiego, córką Franciszka i Emilii z Szamelów małżonków Podkońskich, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod numerem czterysta piątym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszona w tutejszej Parafii dnia siódmego / dziewiętnastego, czternastego / dwudziestego szóstego, dwudziestego pierwszego Maja / ósmego Czerwca bieżącego roku. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Julian Biały tutejszy wikariusz. Akt ten po przeczytaniu, Nami, Nowozaślubionym i jednym świadkiem podpisany, drugi świadek pisać nie umie. 

 

(-) Franciszek Antoni Hauszyld    (-) Ks. Jan Dębicki W.P. Św. A.

                                                                       (-) Matylda Podkońska

(-) Władysław Branicki

(-) Marian Siedlewski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy