Urodziła się: 12 czerwca 1891 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Barbary)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschild (1862-?)

- Matylda Podkońska (1859-1894)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

Felicja Halina (1890-?)

 

Mąż:

- Józef Leon Dzięgielewski (1895-?)

 

Ślub: 24 stycznia 1920 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Matyldy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1920, 24 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1920, strona 21, numer 41/57

 

Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafii Wszystkich Świetych, dnia dwudziestego czwartego Stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Piotra Szterbickiego urzędnika i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawartym został w dniu dzisiejszym w Kościele tutejszym religijny związek małżeński pomiędzy: — Józefem Leonem Dzięgielewskim kawalerem, studentem Politechniki Lwowskiej lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym we wsi Ostrowy  powiatu Kutnowskiego, synem nieżyjącego Józefa i żyjącej Stefanii z Mazowieckich małżonków Dzięgielewskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Alei Jerozolimskiej pod numerem sześć tysięcy dwieście pięćdziesiątym dziewiątym w parafji Św. Trójcy — a Amelją Janiną Hauszyld panną biuralistką lat dwadzieścia osiem mającą, urodzoną w Warszawie w parafji Św. Barbary córką żyjącego Franciszka i nieżyjącej Matyldy z Podkońskich małżonków Hauszyld, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc sto czterdziestym siódmym w parafji tutejszej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź zgłoszona w parafii Św. Trójcy i tutejszej dnia osiemnastego Stycznia roku bieżącego, od dwóch nieogłoszonych udzielonym został Jndult przez Arcybiskupa Warszawskiego w dniu wczorajszym za N° 497. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa pobłogosławionym zostałprzez Ksiądz Edwarda Zegarka wikariusza miejscowego. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom  przeczytany, przez nich i Nas podpisany został -

 

(-) Józef Leon Dzięgielewski     (-) Amelja Janina Hauszyldówna

(-) P. Szterbicki       (-) P. Głodowski

                             (-) Ksiądz nieczytelnie

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,