Urodził się: 22 lutego 1833 roku (piątek) w Rapszanach

                         (par. , gm. Kowarsk, pow. wiłkomierski)

Rodzice:

- Piotr Paweł Piłsudski (1794-1851)

- Teodora Urszula Otylia Butler (1811-1886)

 

Rodzeństwo: (4)

- Waleria (1834-1926)

- Julia (1836-1910)

- Teresa (1838-1906)

- Wincenty (1839-1916)

- Ildefons (zmarł w wieku 8 lat)

- Otton (zmarł w dzieciństwie)

- Anna (zmarła w dzieciństwie)

 

Żona:

- Maria Billewicz (1842-1884)

 

Ślub: 22 kwietnia 1863 roku (środa) w Kościele pw.

             w Tenenianach  (okr. tauroski)

Dzieci: (12)

- Helena (1864-1917)

- Zofia Felicja (1865-1935)

- Bronisław Piotr (1866-1918)

- Józef Klemens (1867-1935)

- Adam (1869-1935)

- Kazimierz Gabriel (1871-1941)

- Maria (1873-1921)

- Jan (1876-1950)

- Ludwika (1879-1924)

- Kacper (1881-1915)

- Piotr (1882-1882)

- Teodora (1882-1882)

 

Zmarł: 15 kwietnia 1902 roku (wtorek) w Petersburgu

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Piotra i Teodory.