Urodził się: 25 września 1869 roku (sobota) w Zułowie

                         (chrzczony par. gm. Michajłowo, pow. święciański)

Rodzice:

- Józef Wincenty Piotr Piłsudski (1833-1902)

- Maria Billewicz (1842-1884)

 

Rodzeństwo: ()

- Helena (1864-1917)

- Zofia Felicja (1865-1935)

- Bronisław Piotr (1866-1918)

- Józef Klemens (1867-1935)

- Kazimierz Gabriel (1871-1941)

- Maria (1873-1921)

- Jan (1876-1950)

- Ludwika (1879-1924)

- Kacper (1881-1915)

- Piotr (1882-1882)

- Teodora (1882-1882)

 

Żona:

- Leonia Julia Łodwigowska (1869-1937)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Wanda (1905-1969)

 

Zmarł: 16 grudnia 1935 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu na Rossie w Wilnie

                           sek. 2, m. 27

 

Piąte dziecko Józefa i Marii.