Urodziła się: 8 marca 1886 roku (poniedziałek) w Dobrej

                            (par. i gm. Dobra, pow. turecki)

Rodzice:

- Antoni Pawłowski (1854-1925)

- Salomea Kociołek (1859-1947)

 

Rodzeństwo: ()

 

Zmarła: 9 sierpnia 1886 roku (poniedziałek) w Dobrej

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Salomei.