Urodził się: 13 stycznia 1892 roku (środa) w Brudzewie

                         (par. i gm. Brudzew, pow. kolski)

Rodzice:

- Antoni Pawłowski (1854-1925)

- Salomea Kociołek (1859-1947)

 

Rodzeństwo: ()

- Felicja Marianna (1902-1984)

 

Żona: (2)

- Wanda Piłsudska (1905-1969)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 10 kwietnia 1971 roku (poniedziałek) w Milanówku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Salomei.