Urodził się: 28 września 1839 roku (sobota) w Chojnach

                         (par. Mileszki filia Chojny, gm. Chojny, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Wawrzyniec Pawłowski (1816-1843)

- Wiktoria Szymczak (1819-1895)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Małgorzata (1838-1838)

- Paulina (1842-1893)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: ()

- Teofila Artowicz (1844-?)

- Józef Artowicz (1847-?)

- Franciszek Xawery Artowicz (1849-?)

- Konstanty Artowicz (1852-?)

- Jan Artowicz (1855-?)

przyrodnie z trzeciego małżeństwa matki: ()

- Mikołaj Ludwik Stachowski (1857-?)

- Joanna Stachowska (1860-?)

- Franciszek Stachowski (1863-?)

 

Żona:

- Julianna Czerpe (1838-1901)

 

Ślub: 19 lutego 1860 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Stanisława

             w Rzgowie   (gm. Wiskitno, pow. brzeziński)

Dzieci: (?)

- Marianna (1861-?)

- Józef (1863-1868)

- Franciszek (1865-?)

- Bronisława (1867-1936)

- Antoni (1870-?)

- Józef (1873-?)

- Wawrzyniec (1875-1886)

- Józefa (1880-1884)

- Julianna (1883-1884)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wawrzyńca i Wiktorii.

 

W 1881 roku w akcie zgonu ciotki Rozalii występuje jako rolnik w Konstantynie (par. Rzgów, gm. Wiskitno, pow. łódzki) mający 42 lata.

W 1884 roku w akcie zgonu córki Julianny występuje jako rolnik ze wsi Dąbrówka   (par. Mileszki filia Chojny, gm. Chojny, pow. łódzki)  dzisiaj osiedle w Łodzi.