Urodziła się: 12 lipca 1838 roku (czwartek) w Chojnach

                            (par. Mileszki filia Chojny, gm. Chojny, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Wawrzyniec Pawłowski (1816-1843)

- Wiktoria Szymczak (1819-1895)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Wacław (1839-?)

- Paulina (1842-1893)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: ()

- Teofila Artowicz (1844-?)

- Józef Artowicz (1847-?)

- Franciszek Xawery Artowicz (1849-?)

- Konstanty Artowicz (1852-?)

- Jan Artowicz (1855-?)

przyrodnie z trzeciego małżeństwa matki: ()

- Mikołaj Ludwik Stachowski (1857-?)

- Joanna Stachowska (1860-?)

- Franciszek Stachowski (1863-?)

 

Zmarła: 28 lipca 1838 roku (sobota) w Chojnach

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wawrzyńca i Wiktorii.