Urodził się: 25 kwietnia 1909 roku (niedziela) w Zgierzu

                         (chrzczony par. pw. Św. Katarzyny)

Rodzice:

- Józef Ozorowski (1886-1935)

- Cecylia Wiśniewska (1883-?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Jan Kazimierz (1911-1985)

- Michał Józef (1915-2004)

 

Zmarł: 10 marca 1925 roku (wtorek) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

 

Pierworodne dziecko Józefa i Cecylii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1909, 26 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny Św. Katarzyny Alkeksandryjskiej w Zgierzu

Księga Chrztów, Tom z roku 1909, strona, numer aktu 226

 

226. Zgierz. Ozorowski Zygmunt Alojzy.

Działo się w mieście Zgierzu trzynastego/: dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie siódmej po południu. Stawił sie Józef Ozorowski sukiennik mający dwadzieścia pięć lat, zamieszkały w Zgierzu w obecności Klemensa Kossowskiego sukiennika mającego trzydzieści jeden lat i Ludwika Wiśniewskiego sukiennika mającego pięćdziesiąt lat zamieszkałych w Zgierzu i przedstawił Nam dzięcię męskiej płci urodzone w Zgierzu wczorajszego dnia o godzinie piątej po południu z jego żony Cecylji z Wiśniewskich mającej dwadzieścia cztery lata. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona Zygmundt Alojzy, a chrzestnymi jego bylui Klemens Kossowski i Halina Wiśniewska, akt ten stawajacym i świadkom przeczytany i z Nami podpisany.

 

                                                            (-) Ks. podpis nieczytelny

 

 

 

Umarł po wypadku w Szkole, kiedy to został uderzony przez kręcącą się karuzelę, w wyniku czego doznał złamania kręgosłupa.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1925, 11 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu

Księga Zgonów, Tom z roku 1925, strona, numer aktu 78

 

78 Zgierz. Ozorowski Zygmunt Alojzy.

Działo się w Zgierzu jedenastego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku o godzinie jedenastej. Stawili się Józef Ozorowski tkacz i Edward Kowalski mularz obaj pełnoletni ze Zgierza i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie dwudziestej drugiej umarł w Zgierzu Zygmunt Alojzy Ozorowski lat piętnaście mający, syn /: Antoniego i Florentyny z Wawrzyńczaków urodzony w Zgierzu. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Alojzego Ozorowskiego Akt ten stawającym przeczytany i podpisany. /: Winno być "Józefa i Cecylji z Wiśniewskich"

                                                      (-) Ks. Jan Fondaliński

                  (-) Józef Ozorowski              (-) Edward Kowalski

 

/: błąd pod tym znakiem poprawiony na zakończenie tekstu.

Działo

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w m. Łodzi,