Urodził się: 25 stycznia 1886 roku (poniedziałek) w Będkowie

                         (par. i gm. Będków, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Jan Ozorowski (1850-1906)

- Teofila Pacho (1850-1904)

 

Rodzeństwo: (10)

- Teodora (1870-1872)

- Piotr (1872-1875)

- Marianna (1875-?)

- Franciszka (1877-?)

- Antoni (1880-?)

- Wojciech Stanisław (1883-1883)

- Mikołaj (1884-1884)

- Piotr Franciszek (1890-1890)

- Feliksa (1892-1894)

- Helena (1894-?)

 

Żona:

- Cecylia Wiśniewska (1883-?)

 

Ślub: 28 czerwca 1907 roku (piatek) w Kościele pw. Św. Katarzyny

           Aleksandryjskiej w Zgierzu  (miasto powiatowe)

Dzieci: (3)

- Zygmunt Alojzy (1909-1925)

- Jan Kazimierz (1911-1985)

- Michał Józef (1915-2004)

 

Zmarł: 11 września 1935 roku (środa) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

 

Ósme dziecko Jana i Teofili.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1907, 28 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom z roku 1907, strona, numer aktu 55

 

55. Zgierz. Ozorowski Józef i Cecylia Wiśniewska.

Działo się w mieście Zgierzu piętnastego/: dwudziestego ósmego / Lipca tysiąc dziewięćset siódmego roku o godzinie siódmej popołudniu. Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Piotra Jasińskiego piekarza czterdziesto trzy letniego i Władysława Kopcińskiego organisty czterdzisto pięcio letniego, zamieszkałych w Zgierzu, zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Józefem Ozorowskim młodzianem, synem zmarłych Jana i Teofili z domu Pacho małżonków Ozorowskich, urodzonego w Będkowie, obwodzie Brzezińskim, zamieszkałym w Zgierzu, liczącym dwadzieścia dwa lata, i Cecylią Wiśniewską panną, córką Ludwika i Marianny z domu Jabłońskiej małżonków Wiśniewskich, zamieszkałą w Zgierzu, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Zgierzu, mającą dwadzieścia dwa lata.

 

                                            (-) Ksiądz podpis nieczytelny

(-) Józef Ozorowski                              (-) Władysław Kopciński

(-) Piotr Jasiński

 

 

Po tragicznej śmierci syna Zygmunta, Józef popadł w apatię, z której nie wydobył się nigdy i która przyczyniła się do jego rychłego zgonu.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1935, 11 września (środa)

Kościół Parafialny pw. Św.  Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu

Księga Zgonów, Tom z roku 1935, strona, numer aktu 234

 

Ozorowski Józef

Dnia jedenastego września tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku o godzinie jedenastej stawili się w kancelarji parafji św. Katarzyny w Zgierzu pełnoletni świadkowie: Marjan Wiśniewski zamieszkały w Zgierzu i Jan Dąbrowski zamieszkały w Zgierzu i oświadczyli, że dnia jedenastego września roku bieżącego o godzinie piątej i pół zmarł w Zgierzu, Łęczycka 17 Józef Ozorowski w wieku lat czterdzieści dziewięć urodzony w Brzezinach 5.1.1886 r. zamieszkały w Zgierzu przynależny do gminy Zgierza, syn Jana i Teofili z domu Pacho, zostawił żonę Cecylię z Wiśniwskich, tkacz.

Akt ten został stawającym przeczytany, przyjęty i podpisany.

 

Urzędnik Stanu Cywilnego, Ksiądz  (-) Ks. Adam Ciesiołkiewicz

         Świadkowie: (-) M.Wiśniewski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Łódzkiej,