Urodził się: 4 kwietnia 1902 roku (piątek) w Klonowcu Szlacheckim

                         (par. Głogowiec, gm. Sójki, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Jan Maryan Orzechowski (1873-1917)

- Cecylia Antonina Błędowska (1870-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Janina Lucyna (1903-1972)

- Antoni Stanisław (1905-?)

 

Zmarł: 14 kwietnia 1902 roku (poniedziałek) w Klonowcu Szlacheckim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Cecylii.