Urodził się: 5 września 1905 roku (wtorek) w Klonowcu Szlacheckim

                         (par. Głogowiec, gm. Sójki, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Jan Maryan Orzechowski (1873-1917)

- Cecylia Antonina Błędowska (1870-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Maryan Feliks (1902-1902)

- Janina Lucyna (1903-1972)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Cecylii.