Urodził się: ok. 1797 roku w Ryczywole [1]

                         (par. i gm. Ryczywół, pow. obornicki)

Rodzice:

- Wojciech Miller (?)

- Katarzyna (1764-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Anna Krystyna (1795-1847)

- Anna Wilhelmina (1806-?)

 

Żona:

- Helena Krajewska (1799-1860)

 

Ślub: 4 czerwca 1821 roku (środa) w Kościele pw. Św. Mikołaja

             w Dąbiu  (par. i gm. Dąbie, pow. kolski)

Dzieci: (7)

- Wilhemina (1823-1824)

- Helena (1824-?)

- Maryanna (1827-?)

- Bogumił (1829-1829)

- Julianna (1832-1859)

- Karolina (1834-1904)

- Aleksander (1837-?)

 

Zmarł: 2 listopada 1854 roku (czwartek) w Ozorkowie

                (par. i gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Pochowany: na Cmentarzu w Ozorkowie

 

? dziecko Wojciecha i Katarzyny.

 

Fabrykant sukna.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC  strona 1   strona 2

 

 

Rok 1821, 4 lipca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja w Dąbiu

Księga Ślubów, Tom z roku 1821, strona 176 i 177, numer aktu brak

 

                                      Dąbie Akt Małżeństwa

Roku 1821 Dnia 18 Czerwca przed Nami Proboszczem Stawił się Jan Miller Kawaler katolik suknierz podług metryki z Ryczywół złożonej liczący lat 25 w przytomności Katarzyny Miller matki swoiej liczącej lat 57 na ten Akt zezwalającej, tudzież stanęła Helena Krajewska panna Katol. podług metryki z Wilamowa złożonej licząca lat 22 pełnoletnia. Strony stawające żądają abyśmy do ułożonego między nimi Obchodu Małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwaiami domu naszego Gminnego to iest pierwsza dnia 27 maja, a Druga dnia 3 czerwca roku bieżącego o godz.

o godzinie 12 w południe. Gdy o żadnem zatamowaniu rzeczonego Małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a strony niniejszym na Obchód Małżeństwa pozwalaią przychylając się zatem do żądania stron poprzeczytaniu metryk dwóch ich urodzenia dowodzących, tudzież po opowiedzeniu im stron Działu Kodexu prawa Cywilnego o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą się z sobą węzłem Małżeńskim połączyć na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka ich iest wola Ogłaszamy w Jmieniu prawa iż Jan Miller kawaler z Heleną Kraiewską panną są ze sobą węzłem małżeństwa połączeni czego Akt spisany w przytomności Marcina Zitls lat 32 Adama Kuhla lat 33 Jana Zaltzwada lat 32 Adama Wiśniewskiego lat 49 Obywateli tutejszych Akt niniejszy stawającym był odczytany i przez Nas podpisany inni tu wyrazami pisać nie umieja.

                                                                                                  (-) x. Niewiarowski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1854, 3 listopada (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie

Księga Zgonów, Tom z roku 1854, strona 51, numer aktu 83

 

Ozorków   Działo się w Ozorkowie

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

- dane o urodzeniu z aktu ślubu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Poznaniu, oddział w Koninie,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,