Urodził się: 19 lutego 1837 roku (niedziela) w Dąbiu

                         (par. i gm. Dąbie, pow. kolski)

Rodzice:

- Jan Miller (1797-1854)

- Helena Krajewska (1799-1860)

 

Rodzeństwo: ()

- Wilhemina (1823-1824)

- Helena (1824-?)

- Maryanna (1827-?)

- Bogumił (1829-1829)

- Julianna (1832-1859)

- Karolina (1834-1904)

 

Żona:

- Walerya Pijanowska (1839-1914)

 

Ślub: 5 lutego 1861 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Józefa

            w Ozorkowie  (gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Dzieci: (8)

- Julian (1861-1913)

- Józef (1864-1864)

- Bernard (1865-1935)

- Konstanty (1868-?)

- Benedykt (1872-1948)

- Jan (1874-?)

- Amelia (1877-1949)

- Stanisław (1880-1955)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Heleny.

 

Stolarz.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 23 lutego (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja w Dąbiu

Księga Chrztów, Tom z roku 1837, strona 9, numer aktu 18

 

Dąbie. Działo się w Mieście Dąbiu dnia dwudziestego trzeciego Lutego Tysiąc Ośm set trzydziestego siódmego roku o godzinie pierwszey popołudniu - Stawił się Jan Miller Sukiennik z Dąbia lat czterdzieści ieden mający w obecności Jana Hermana Sukiennika lat czterdzieści jeden i Benedykta Wojciechowskiego Dziada Kościelnego lat Siedemdziesiąt siedem mających tu w Dąbiu zakieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Męskiej urodzone w Dąbiu dnia dziewiętnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej rano z Jego Małżonki Heleny z Krajewskich lat trzydzieści ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Alexander, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Marcin Cyltz i Rozalia Saynert. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas podpisany został; Oyciec i świadkowie pisać nie umieją. -

 

                                             /-/ X. Gomulakiewicz

                                                                  pro. Dąbia

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    ASC

 

 

Rok 1861, 5 lutego (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Ślubów, Tom z roku 1861, strona 33, numer aktu 8

 

Ozorków   Działo się w Ozorkowie