Urodził się: 12 kwietnia 1900 roku (czwartek) w Ozorkowie

                         (par. i gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Julian Miller (1861-1913)

- Amelia Kujawska (1871-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tadeusz (1893-1897)

- Aleksander (1894-1897)

- Janina (1896-1897)

- Zenon (1898-1900)

- Franciszek (1901-?)

- Kazimierz (1904-?)

- Zygmund (1906-1906)

- Helena (1907-1914)

Stefan (1910-1911)

 

Zmarł: 31 października 1900 roku (środa) w Ozorkowie

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Józefa w Ozorkowie

 

Piąte dziecko Juliana i Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1900, 15 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Chrztów, Tom z roku 1900, strona 14, numer aktu 78

 

Ozorków Działo się w mieście Ozorkowie dnia drugiego/:piętnastego:/

                    Kwietnia tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie trzeciej popołudniu

                    Stawił się osobiście Julian Miller sukiennik z Ozorkowa lat

                    trzydzieści osiem mający w obecności Władysława Kuligowskiego

                    dwadzieścia osiem lata i Franciszka Blejcha trzydzieści cztery

                    lat mających obywateli z Ozorkowa i przedstawił Nam dziecię płci

                    męskiej, oznajmił, że ono urodziło się w Ozorkowie trzydziestego

                    /: dwunastego :/ Kwietnia bieżącego roku o godzinie szóstej rano z                     jego małżonki Anieli z Kujawskich dwadzieścia osiem lata mającej.                     Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym odbytym dzisiaj nadane

                    zostały imiona Alojzy Gonzaga, a chrzestnymi byli Władysław

                    Kuligowski i Amelia Miller. Akt ten stawającym i świadkom

                    niepiśmiennym przeczytany, Nami podpisany.

 

                          /-/ Kś. I. Wypyski Prowadzący Akta Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1900, 2 listopada (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Zgonów, Tom z roku 1900, strona 101, numer aktu 192

 

Ozorków   Działo się w Ozorkowie