Urodził się: 4 grudnia 1894 roku (wtorek) w Ozorkowie

                         (par. i gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Julian Miller (1861-1913)

- Amelia Kujawska (1871-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tadeusz (1893-1897)

- Janina (1896-1897)

- Zenon (1898-1900)

- Alojzy Gonzaga (1900-1900)

- Franciszek (1901-?)

- Kazimierz (1904-?)

- Zygmund (1906-1906)

- Helena (1907-1914)

Stefan (1910-1911)

 

Zmarł: 6 września 1897 roku (poniedziałek) w Ozorkowie

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Józefa w Ozorkowie

 

Drugie dziecko Juliana i Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1894, 16 grudnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Chrztów, Tom z roku 1894, strona 59(61), numer aktu 243

 

Ozorków Działo się w mieście Ozorkowie dnia czwartego/szesnastego Grudnia                     tysiąc osiemset dziewięćdziesiatego czwartego roku o godzinie

                    ósmej wieczorem. Stawił się osobiście Julian Miller sukiennik z

                    Ozorkowa lat trzydzieści trzy mający w obecności Franciszka                     Blejcha trzydzieści trzy lata i Bernarda Miller dwadzieścia dziewięć

                    lat mających obywateli z Ozorkowa i przedstawił Nam dziecię płci

                    męskiej i oznajmił, że ono urodziło się w Ozorkowie dwudziestego

                    drugiego Listopada (: czwartego Grudnia :) bieżącego roku o

                    godzinie szóstej wieczorem z jego żony Anieli z Kujawskich

                    dwadzieścia trzy lata mającej. Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym

                    odbytym dzisiaj nadane zostało imię Aleksandr, a chrzestnymi byli

                    Konstanty Miller i Marianna Blejch. Akt ten stawającym i świadkom

                    przeczytany, Nami tylko podpisany.

 

                                         /-/ Kś. N. Wyszyński Prowadzący Akta Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1897, 8 września (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Zgonów, Tom z roku 1897, strona 98, numer aktu 111

 

Ozorków  Działo się w mieście Ozorkowie