Urodził się: 14 grudnia 1813 roku (wtorek) w Stropieszynie

                         (par. i gm. Kościelec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Jan Mikołajczak (1779-?)

- Agnieszka Kubiak (1792-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Anna (1815-?)

- Józefa (1822-?)

 

Zmarł: 28 grudnia 1813 roku (wtorek) w Stropieszynie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Agnieszki.