Urodziła się: 17 marca 1822 roku (niedziela) w Słuszkowie

                            (par. i gm. Kościelec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Jan Mikołajczak (1779-?)

- Agnieszka Kubiak (1792-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tomasz (1813-1813)

- Anna (1815-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Agnieszki.