Urodził się: 6 sierpnia 1843 roku (niedziela) w Łodzi

                        (chrzczony par. pw. Panny Mary)

Rodzice:

- Tadeusz Makowski (1799-?)

- Magdalena Podczaska (1811-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Michał (1836-?)

- Tomasz (1838-1841)

- Antonina (1841-?)

- Małgorzata (1845-1845)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tadeusza i Magdaleny.