Urodził się: 20 grudnia 1838 roku (czwartek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Mary)

Rodzice:

- Tadeusz Makowski (1799-?)

- Magdalena Podczaska (1811-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Michał (1836-?)

- Antonina (1841-?)

- Wawrzyniec (1843-?)

- Małgorzata (1845-1845)

 

Zmarł: 19 sierpnia 1841 roku (czwartek) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tadeusza i Magdaleny.