Urodził się: 4 września 1894 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Dobromir Remigiusz Krysiński (1867-1943)

- Apolonia Scholastyka Boretti (1870-1954)

 

Rodzeństwo: (7)

- Stanisław Augustyn (1896-1971)

- Jerzy Mieczysław (1897-1897)

- Maria Cecylia (1898-1971)

- Anna Czesława (1901-1959)

- Eugenia Janina (1902-1971)

- Jędrzej Jan (1904-1993)

- Zofia (1908-?)

 

Zmarł: 6 czerwca 1895 roku (czwartek) w Komorowie

               (par. Pęcice, gm. Helenów, pow. błoński)

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim   kw. 76, rząd 5, p. 21

 

Pierworodne dziecko Dobromira i Apolonii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:  pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1894, 30 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1894, strona 421, numer aktu 1679

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świetych osiemnastego / trzydziestego Września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Dobromir Remigiusz (dwóch imion) Krysiński buchalter lat dwadzieścia siedem mający zamieszkały w Warszawie przy ulicy Sosnowej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć B, w obecności Adnrzeja Krysińskiego Studenta Uniwersytetu i Mieczysława Nowackiego sekretarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i przedstawił Nam dziecię męskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dnia dwudziestego trzeciego Sierpnia / czwartego września bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem, z jego prawowitej małżonki Apolonii Scholastyki z domu Boretti dwadzieścia cztery lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imię Remigiusz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Andrzej Krysiński i Wiktoria Boretti. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z Nami i Nimi podpisany został. —

 

 (-) Dobromir Remigiusz Krysiński   (-) Andrzej Krysiński   (-) Mieczysław Nowacki

 

                         (-) Kś. Wincenty Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,