Urodził się: ok. 1620 roku w

 

Rodzice:

- Aleksander I Kożuchowski (?)

- Jadwiga Węgierska (?)

 

Rodzeństwo: (?)

 

Żona:

- Barbara Siewierska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (6)

- Aleksander Michał (?-1693)

- Bogusław I (?)

- Stanisław III (1670-1744)

- Barbara (?)

- Ludwika (?)

- Mikołaj (?)

 

Zmarł: (?) 1671 lub 1672 roku w

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Jadwigi.

 

Poseł na sejm, pisarz polityczny


Po studiach ożenił się z Barbarą Siewierską, córką starosty ostrzeszowskiego, i z czasem występował jako dziedzic trzech wsi, Kars, Bobrów i Wierzchosławia w woj. kaliskim.

 

W roku 1653 wybrany posłem na sejm przez szlachtę wielkopolską, posłował następnie parę razy w latach 1659, 1661, 1665 i 1670.

 

W czasie "potopu" szwedzkiego był w roku 1657 żupnikiem bydgoskim. W kwietniu tegoż roku piastował godność marszałka sejmiku wielkopolskiego, po czym został pozyskany dla myśli naprawy państwa, aczkolwiek, jak się zdaje, wówczas nie należał do stronnictwa królowej Ludwiki Marii.

 

W roku 1661 opublikował pismo "Veritas quatuor causis demonstrata calami­tatum Regni Poloniae", które doczekało się nowego wydania w roku 1662.

W roku 1661 był stolnikiem kaliskim i tegoż roku naznaczony komisarzem do rokowań z Rosją, brał udział w rokowaniach w latach 1664, potem w 1666 i 1667.

Położył też swój podpis pod układem w Andruszowie 30.01.1667.

 

W roku 1666 zrzekł się żupnikostwa bydgoskiego. W czasie panowania Michała Korybuta zadeklarował się jako stronnik francuski i to stało się przyczyną wystąpienia przeciw niemu szlachty wielkopolskiej na sejmiku średzkim.

 

Wspomniane wyżej pismo Stanisława należy do ciekawszych dzieł literatury politycznej tego okresu. Autor wystąpił tam zarówno z tezą o konieczności wzmocnienia władzy królewskiej, jak i naprawy sposobu sejmowania, wypowiada­jąc się zdecydowanie przeciw liberum veto. Poza tym zaatakował w nim autor magnaterię, domagając się, by król w większym stopniu w rozdawnictwie urzędów uwzględniał średnią szlachtę.