Urodził się: 1843 roku w Wilnie

 

Rodzice:

- Jan Kazimierz Kadenacy (1811-1878)

- Maryanna Stopczyk (1820-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bolesław Marcin (1845-1918)

 

Żona:

- Katarzyna Balasny (1852-1916)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (2)

- Helena (1876-?)

- Michał (1886-1949)

 

Zmarł: (?) na Ukrainie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Maryanny.