Urodził się: 13 lutego 1811 roku (środa) w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Antoni Catenaci (1768-1861)

- Marianna Boretti (?)

 

Rodzeństwo: (12)

- Izabella Marianna (1806-1806)

- Michał Antoni (1807-?)

- Marianna Anna (1809-?)

- Kazimiera Wiktoria (1812-?)

- Józef Alexander Hipolit (1814-1899)

- Antoni Anastazy (1815-?)

- Marianna Felicjanna Aleksandra (1817-1818)

- Tekla Katarzyna (1818-?)

- Mikołaj Aleksander (1819-?)

- Magdalena Ludwika (1823-?)

- Karol Gustaw (1826-?)

- Karol Adolf (1828-?)

 

Żona:

- Maryanna Walereyna Stopczyk (1813-?) [1]

 

Ślub: 23 października 1838 roku (wtorek) w Kościele pw.

            Św. Krzyża w Warszawie

Dzieci: (?)

- Helena (1839-?)

- Bolesław Marcin (1841-1918)

- Kazimierz (1843-?)

- Antoni (1845-1891)

 

Zmarł: 28 czerwca 1878 roku (piątek) w Wilnie

 

Pochowany: na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

                           (2;13;117;14)

 

Czwarte dziecko Antoniego i Marianny.

 

Prowizor (aptekarz zawodowy)

Kawaler Orderu Św. Stanisława Klasy 3.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1811, 26 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1805-1815, strona , numer aktu 72

 

Ja (Antoni Pawłowski Wikariusz Kościoła Parafialnego Wileńskiego Św. Jana) dopełniłem chrzest Jana Kazimierza urodzonego 13 bieżącego miesiąca z Prawnie Zaślubionych Ojca Szlachetnego Antoniego Cadenacy Włocha i Matki Szlachetnej Maryanny Boretti. Rodzicami Chrzestnymi byli Szlachetni Lincoln Gietz i Teressa Fiorentinowa.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1838, 23 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1838, strona 608, numer aktu 145

 

Działo się w Warszawie w Parafii Śgo Krzyża dnia dwudziestego trzeciego Października tysiąc osiemset trzydziestego ósmego roku o godzinie piątej popołudniu.

 

Wiadomo czynimy że w przytomnosci Świadków Józefa Woyczyńskiego Obywatela lat sześćdziesiąt trzy i Jana Gudeyt Aptekarza lat trzydzieści mających, obydwóch obywateli w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religiynie Małżeństwo między Janem Kadenaczy Kawalerem Obywatelem w Warszawie pod liczbą czterdzieści cztery przy ulicy Stare miasto przy zamieszkałym F z niegdyś Antonieg0 i Maryanny z Boretów Małżonków Kadenaczy, lat dwadzieścia siedm mającym, a Panną Maryąnną Stopczyk w Warszawie pod liczbą tysiąc trzysta czterdzieści siedm przy Ulicy Mazowieckiej przy oycu zostająca, urodzoną w Warszawie, z Mateusza i niegdy Maryanny z Woyczyńskich Małżonków Stopczyk, lat osiemnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź tu w Warszawie w Parafiach Śgo Krzyżą i Śgo Jana w dniu czternastym Października roku bieżącego, od dwóch zaś podług Jndultu z Władzy Duchownej wyższey za numerem 2062 wydanego zwolnienie zostało. Tako też zezwolenie ustne obecnego Aktowi Małżeństwa oycu nowo zaślubioney nastąpiło. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Nowi Małżonkowie oświadczają, iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Akt ten przeczytany stawającym i Świadkom przez Nas i tychże podpisany został.

 

                                                     (-) X. Jan Głogowski Proboszcz

 

(-) Jan Kadenaczy —              (-) Józef Woyczyński

 

    (-) Maryanna Stopczyk                    (-) Jan Gudeit

 

        (-) Mateusz Stopczyk

 

na marginesie napisano: F  urodzony w Wilnie  (co należy wstawić w miejsce tego znaku)

 

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt urodzenia nr 481/1813 USC Cyrkuł VII w Warszawie,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Wilno,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,