Urodził się: 3 listopada 1823 roku (poniedziałek) w Jędrzejowie

                         (par. Mileszki, gm. Nowosolna, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Józef Berner (1792-1852)

- Teresa Jander (1796-1865)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone z nieprawego łoża: (4)

- Magdalena (1825-?)

- Grzegorz (1827-1829)

- Anna (1829-?)

- Paulina (1831-?)

rodzone: ()

- Franciszek (1837-1838)

- Konstancja (1841-1852)

 

Zmarł: 6 września 1829 roku (niedziela) w Budach Bedońskich

                (par. Mileszki, gm. Bedoń, pow. brzeziński)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Karola i Teresy.

 

W przypadku Karola, Józef Berner przyznaje się do ojcostwa, pomimo wszystko Karol umiera jako Jander.