Urodziła się: 3 sierpnia 1829 roku (poniedziałek) w

                            Budach Bedońskich

                            (par. Mileszki, gm. Bedoń, pow. brzeziński)

Rodzice:

- NN

- Teresa Jander (1796-1865)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone z nieprawego łoża: (4)

- Karol (1823-1829)

- Magdalena (1825-?)

- Grzegorz (1827-1829)

- Paulina (1831-?)

rodzone: ()

- Franciszek (1837-1838)

- Konstancja (1841-1852)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i Teresy.

 

Prawdopodobnie ojcem był Józef Berner (1792-1852).