Urodził się: 13 marca 1876 roku (poniedziałek) w Grabostowie

                        (par. Kociszew, gm. Bujny, pow. piotrkowski)

Rodzice:

- Leon Bronisław Hauschild (1839-1932)

- Maryanna Stefania Skotnicka (1842-1922)

 

Rodzeństwo: ()

- Euzebia Jadwiga (1872-1969)

- Józef Damazy (1873-1874)

 

Żona:

- Maria Stefania Radolińska (1872-1957)

 

Ślub: 4 lutego 1904 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Janina (?)

 

Zmarł: 31 marca 1952 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 29, rząd , p.  )

 

Trzecie dziecko Leona i Marianny.