Urodził się: ok. 1795 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Jan Stanisław Gmehling (1767-1794)

- Marianna Monfreüll (?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Magdalena Eleonora (1792-?)

- Elżbieta Katarzyna (1793-?)

 

Żona:

- Genowefa Agnieszka Kaldendach (1803-?)

 

Ślub: 19 sierpnia 1826 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarł: 9 września 1834 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny:   łaciński    polski    ASC

 

 

Rok 1826, 19 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom łaciński z lat 1818-1829, strona 365, 

polski z lat 1826-1830, strona 81, w obu przypadkach numer aktu 130

 

Działo się w Mieście Stołecznym w Warszawie dnia dziewiętnastego Miesiąca Sierpnia Tysiąc Osimset dwudziestego Szustego Roku o godzinie iedenastey przed południem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Franciszka Przezdzieckiego Sekretarza w Komisyi Rządowey Woyny w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć zamieszkałego lat czterdzieści dwa mającego y Mikołaja Rykowskiego Kupca y Obywatela w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą powyższą zamieszkałego, lat trzydzieści osiem mającego. Na dniu dzisieyszym, zawarte zostało Religiinie w kościele wsi Służewa Parafialnym y pobłogosławione Małżeństwo przez niżej podpisanego, między Wielmożnym Janem Stanisławem Tadeuszem trzech Jmion Gmehling Kawalerem Sekretarzem w komisyi Rządowey Woyny rodem z miasta Warszawy lat trzydzieści ieden skończonych mającym, podług złożoney metryki Urodzenia swego Ksiąg Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie wyiętey, Synem Jana Obywatela w Roku Tysiąc Siedemset dziewięćdziesiątym czwartym dnia dwunastego października zmarłym w Kościele Parafialnym Świętego Jana w Księgach znajdującym się zapisanym y Marianny z Monfrelów małżonków Gmehlingów żyjącej matki, w Warszawie w domu własnym przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dwadzieścia dziewięć w Parafij Świetego Jana od lat czterech zamieszkałym. Pozwolenie przez Kommisye Rządową Woyny ............... w śluby małżeńskie dnia dwudziestego szóstego Lipca roku bieżącego wydane Składającemu a Wielmożną Jmć Panną Genowefą Agnieszką dwóch Jmion Kaldenbach lat dwadzieścia trzy skończonych mającą  a to podług metryki urodzenia swego złożoney  wyjętej z Księgi Kościoła Parafialnego miasta Pragi pod Warszawą. Córki Karola Kupca y Obywatela pod tej złożonej ...........  zmarłego dnia piątego Lutego Tysiąc osimset Piętnastego w Warszawie y Franciszki z Rykowskich Małżonków Kaldenbach zyjącej matki w powtórnym małżeństwie teraz za Wielmożnym Franciszkiem Przezdzieckim, zostającej w Warszawie przy Ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć od lat dwóch w Parafii Świętego Jana przy matce zamieszkałej od którey Matki pozwolenie w dniu osiemnastym Sierpnia roku bieżącego uzyskane, z przyczyn słabości Łóżkiem zmuszoney, Składającą. Małżeństwo to niepoprzedziła żadna zapowiedz, a to na mocy Prawa Cywilnego w Artykule setnym dwónastym, z powodu Służby woyskowey y odiazdu za Jnteresami Rządowymi y na mocy Jndultu sobie wydanym przez władze wyższą Duchowną w dniu czwartym miesiąca Sierpnia, roku bieżącego do tego Aktu złożonego, iako też zezwolenie ustne żyiącey y Obecney Aktowi Małżeństwa Matki ze Strony nowo Zaślubionego Wielmożnego Jana Stanisława Tadeusza trzech Jmion Gmehling oświadczane. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Wielmożni Małżonkowie oświadczają, Jż niezawarli umowy przedślubney. Akt ten Stawającym y Świadkom przeczytany przez Nas wraz z nowo Zaślubionymi, Matką obecną nowo Zaślubionego y Świadkami podpisany został.

               (-) Xiądz Dawid Klatt Proboszcz Parafi Świętego Jana

(-) Jan Stanisław Tadeusz Gmehling  (-) Genowefa Agnieszka Kaldenbach

(-) Marzenna Dębińska                   (-) Franciszek Przezdziecki

                                              (-) Mikołaj Rykowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,