Chrzczona: 5 lipca 1793 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Jan Stanisław Gmehling (1767-1794)

- Marianna Monfreüll (?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Magdalena Eleonora (1792-?)

- Jan Stanisław Tadeusz (1795-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1793, 5 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1790-1798, strona 171, numer brak

 

Jaśnie Oświecony Wielebny Michał Kruszewski Ołtarzykiem ochrzcił w domowej ceremoni tylko wodą Elżbietę Mariannę córkę Jana Stanisława Gmehling i Marianny prawnie zaślubionych małżonków.

 

 

 

Oryginalny Akt Chrztu 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1793, 24 lipca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1790-1798, strona 175, numer brak

 

Ja Jan Ruszkowski Wikariusz ochrzciłem w uzupełnionej Ceremoni dziecko Elżbietę Katarzynę w domu tylko wodą ochrzczone, córkę Jana Stanisława Gmehling i Marianny z domu Manfreullówna prawnie zaślubionych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Gmehling i Eleonora Manfreullowa.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,