Urodził się: 17 stycznia 1913 roku (piątek) w Hucie Starej

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Józef Gawecki (1883-?)

- Antonina Ołubiec (1890-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józefa (1911-1912)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) 1991 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Józefa i Antoniny.