Urodziła się: 23 lutego 1915 roku (wtorek) w Hucie Nowej

                            (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Jan Gawecki (1887-?)

- Marianna Chlewicka (1891-1916)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: (2)

- Andrzej (1913-1913)

- Zofia (1916-1916)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Marianna (1918-1918)

 

Zmarła: 20 marca 1915 roku (sobota) w Hucie Nowej

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Jana i Marianny.