Urodził się: 3 lipca 1913 roku (czwartek) w Hucie Starej

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Jan Gawecki (1887-?)

- Marianna Chlewicka (1891-1916)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: (2)

- Franciszka (1915-1915)

- Zofia (1916-1916)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Marianna (1918-1918)

 

Zmarł: 14 lipca 1913 roku (poniedziałek) w Hucie Starej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jana i Marianny.