Urodził się: 11 kwietnia 1897 roku (niedziela) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Władysław Daszkowski (1970-?)

- Amalia Olga Lange (1877-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Bronisław (1898-?)

- Bruno (1898-1899)

- Alfons (1899-?)

- Alfred (?)

- Leokadia (?)

- Feliks Władysław (1907-1911)

- Stefania (1913-?)

 

Żona:

- Sabina Daszkowska (1908-1994)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (2)

- Jadwiga (1932-2021)

- Bronisława Krystyna (9.04.1935)

 

Zmarł: (?) 1983 roku w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Wojciecha w Łodzi

                           (kw. 11, l. 8, gr. 21)

 

Pierworodne dziecko Władysława i Amalii Olgi.