Urodziła się: 21 maja 1913 roku (środa) w Chojnach

                            (par. i gm. Chojny, pow. łódzki)

Rodzice:

- Władysław Daszkowski (1970-?)

- Amalia Olga Lange (1877-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Cezar (1897-?)

- Bronisław (1898-?)

- Bruno (1899-1899)

- Alfons (?)

- Alfred (?)

- Leokadia (?)

- Feliks Władysław (1907-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Władysława i Amali Olgi.