Urodził się: 28 marca 1869 roku (niedziela) w Lututowie

                         (par. i gm. Lututów, pow. wieluński)

Rodzice:

- NN

- Petronella Daszkowska (1845-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Józefa Adamus (1869-?)

 

Ślub: 14 maja 1894 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Łodzi

Dzieci: (?)

- Wacława (1895-?)

- Józef (1897-1899)

- Marianna (1899-1900)

- Józefa (1901-?)

- Stanisław (1903-?)

- Kazimiera (1906-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Petroneli.