Urodził się: 18 stycznia 1897 roku (poniedziełek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Stanisław Daszkowski (1869-?)

- Józefa Adamus (1869-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Wacława (1895-?)

- Marianna (1899-1900)

- Józefa (1901-?)

- Stanisław (1903-?)

- Kazimiera (1906-?)

 

Zmarł: 10 czerwca 1899 roku (sobota) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Stanisława i Józefy?.