Urodził się: 26 lipca 1810 roku (czwartek) w Lichawie

                         (par. Małyń, gm. Krokocice, pow. szadkowski, dep. kaliski)

Rodzice:

- Ignacy Chrzanowski (1760-?)

- Zuzanna Zaremba (1775-1817)

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszek Robert (1802-1840)

- Adam Napoleon (1806-1884)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: ok. 1830 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Zuzanny.

 

Sierżant Wojska Polskiego.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Szlachta Sieradzka XIX w. Herbarz - Elżbieta Halina Nejman (TPZW)