Urodził się: ok. 1797 roku w Cuzzago lub Cucciago

                         (prow. Palanzo, Księstwo Sardynii)

Rodzice:

- Antonio Boretti (?)

- Maryanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Piotr (1812-1889)

 

Kawaler

 

Zmarł: 5 marca 1831 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

? dziecko Antoniego i Maryanny.

 

Uczył się w zakładzie księży Pijarów, 20 marca 1817 roku w wieku 19 lat zapisał się na Wydział Nauk i Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (nr albumu 684).

Po studiach pracował jako "budowniczy warszawski".

W Warszawie mieszkał przy ulicy Kanonia.

W 1827 roku wydał w Warszawie dwutomową powieść: "Alfons, zakonnik trapistów".

W 1830 roku przystąpił do Powstania listopadowego.

Jako podporucznik 20 pułku piechoty Wojska Polskiego został śmiertelnie ranny w bitwie na polach Grochowa.

Zobacz: Powstanie_listopadowe

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1831, 5 marca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1829-1832, strona 751, numer aktu 141

 

Działo się w Warszawie dnia piątego miesiąca Marca tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego Roku o godzinie trzeciej z południa, Stawili się Wielmożni Felix Boretti Obywatel i Kapitan Gwardyi Narodowej liczący lat trzydzieści cztery w Warszawie przy ulicy Jezuickiej pod liczbą siedemdziesiąt czwartą, Ludwik Bethier Budowniczy liczący lat trzydzieści w Mieście Zgierzu Obwodzie Łęczyckim województwie mazowieckim zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu piątym miesiąca i Roku bieżącego o godzinie w pół do szóstej z rana w Warszawie przy ulicy Jezuickiej pod liczbą siedemdziesiąt trzy umarł Wielmożny Paweł Boretti kawaler, Podporucznik z Pułku dwudziestego piechoty Woysk Polskich rodem z Miasta Kudziago kraju włoskiego, syn niegdy Antoniego Borettiego w rzeczonym Mieście Kudziago zmarłego i Maryanny Małżonków tamże zamieszkałej, żyjący lat trzydzieści cztery. Przekonawszy się naocznie o zeyściu wspomnianego Pawła Borettiego akt ten stawającym przeczytany, z których pierwszy jest Bratem Stryjecznym zmarłego, podpisany został przez Nas wraz z stawającymi.

 

(-) Xiądz Michał Toczyski Wikariusz Metropolitalny Warszawski

 

(-) F.Boretti                       (-) L.Bethier

 

 

Jak wynika z danych archiwalnych, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej pod liczbą 73 był Wydział Akademiczno-Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jego portret (powyżej), uczestnika Powstania Listopadowego, olej, płótno naklejone na deskę o wymiarach 16,5 x 14 cm, niesygnowany, namalowany przez Stanisława Marszałkiewicza znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przekazany przez rodzinę.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,