Urodził się: 4 kwietnia 1844 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. Ewangelicko-Reformowana)

Rodzice:

- Wilhelm Stanisław Beyer (1813-1874)

- Adella Gnatowska (1817-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Róża Bronisława (1837-?)

- Juliusz Karol (1839-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wilhelma i Adellii.

 

Uczestnik Powstania Styczniowego.

Po powrocie z emigracji gospodarował w majątku rodzinnym matki Wólka-Przekory.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archideiecezji Warszawskiej,