Urodził się: 22 grudnia 1821 roku (sobota) w Wiesiołowie

                        (par. i gm. Dąbie, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Filip Szypowski (1795-1854)

- Franciszka Olszewska (1803-1855)

 

Rodzeństwo: (9)

- Józefata (1820-1821)

- Floryan (1825-1827)

- Teodora (1827-?)

- Małgorzata (1830-1832)

- Józef (1833-?)

- Karolina Maryanna (1835-1855)

- Marcin (1838-1842)

- Marcelli (1840-?)

- Aleksander (1841-1855)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Filipa i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC   strona 1   strona 2

 

 

Rok 1822, 7 stycznia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Dąbiu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1822, strona 2, numer aktu brak

 

Wiesiołowo Akt urodzenia

 

Roku Tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia Siódmego Stycznia god. 11. rano. Przed nami Proboszczem Dąbskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Dąbie w powiecie Łęczyckim w Wojew. Mazowieckim Stawił się urodz. Filip Szypowski kat. lat 25 gosinny, i oświadczył Nam iż dnia 22 Grudnia r.z. w południe z Franciszki z Olszewskich żony iego licz. lat 18 urodziło mu się dziecię płci męskiej, które nam pokazuie, wyznaiąc iż on iest iego Oycem i że iest iego życzeniem nadać temu dziecięciu Jmię Stefan. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania Nam dziecięcia w przytomności Urzęd. Antoniego Łukaszewskiego lat 60i Wincentego Kamińskiego lat 50 liczących Akt niniejszy Stawającym był odczytany i przez Nas podpisany.  

(-) X. Niewiarowski PD

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Poznaniu, oddział w Koninie,