Urodziła się: 29 lutego 1820 roku (wtorek) w Kupininie

                           (par. i gm. Dąbie, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Filip Szypowski (1795-1854)

- Franciszka Olszewska (1803-1855)

 

Rodzeństwo: (9)

- Stefan (1821-?)

- Floryan (1825-1827)

- Teodora (1827-?)

- Małgorzata (1830-1832)

- Józef (1833-?)

- Karolina Maryanna (1835-1855)

- Marcin (1838-1842)

- Marcelli (1840-?)

- Aleksander (1841-1855)

 

Zmarła: 10 grudnia 1821 roku (poniedziałek) w Wiesiołowie

                  (par. i gm. Dąbie, pow. łęczycki)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Filipa i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1820, 5 marca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Dąbiu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1820, strona 27, numer aktu brak

 

Kupinin akt urodzenia

 

Roku Tysiąc ośmset dwudziestego, dnia piątego Marca w południe. Przed nami Proboszczem Dąbia Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Dąbie w powiecie Łęczyckim a Wojew. Mazowieckim Stawił się Filip Szypowski goscinny kat. liczący lat 24 i oświadczył Nam iż dnia 29 Lutego roku bieżącego o godz. 4 rano urodziło mu się dziecię płci żeńskiej, które nam pokazuie, wyznaie iż on iest iego Oycem i że ono z Franciszki Żony swoiey liczącej lat 17. Spłodził, i że iest iego życzeniem nadanie temu dziecięciu Jmię Józefata. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania Nam dziecięcia w przytomności Gaspra Brzozowskiego lat 18. tudzież Marcina Strumińskiego lat 56 liczących, Akt niniejszy Stawającym był przeczytany i przez Nas podpisany, inni tu wyrażeni pisać nie umieją.

                                                                                       (-) X. Niewiarowski

                                                        

 

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1821, 11 grudnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Dąbiu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1821, strona 218, numer aktu brak

 

Wiesiołów Akt Zeyścia

 

Roku 1821 dnia 11 Grudn. Przed Nami Proboszczem itd. Stawił się Filip Szypowski Goscin. licz. lat 25 w przytomności Józefa Samuela lat 60 tudz. Gaspara Brzozowskiego Obyw. Dąbia lat 51 liczą. i oświad. Nam iż dnia wczorajszego o godzinie 1 rano Córka iego na Jmię Józefata z Franciszki żony iego Spłodz. na Jmię Józefata żyjąca lat 2 umarła Po czemu akt niniejszy stawającym był odczytany i przez Nas podpisany, inni tu wyrażeni pisać nie umieją.                                                                           (-) X. Niewiarowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Poznaniu, oddział w Koninie,