Urodziła się: 17 grudnia 1876 roku (niedziela) w Kołomji

                            (par. i gm. Lubień, pow. włocławski)

Rodzice:

- Franciszek Xawery Leopold Szypowski (1835-?)

- Małgorzata Sampolska (1839-1918)

 

Rodzeństwo: ()

- Florentyna (1859-1892)

- Franciszka (1860-1902)

- Alexander (1864-?)

- Wanda (1867-?)

- Antonina (1869-?)

- Helena (1873-?)

- Stanisława (1878-1931)

- Antoni (1882-1943)

- Ignacy (1883-1917)

 

Zmarła: 28 marca 1877 roku (środa) w Kołomji

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Małgorzaty.