Urodziła się: 21 września 1873 roku (niedziela) w Kołomji

                            (par. i gm. Lubień, pow. włocławski)

Rodzice:

- Franciszek Xawery Leopold Szypowski (1835-?)

- Małgorzata Sampolska (1839-1918)

 

Rodzeństwo: ()

- Florentyna (1859-1892)

- Franciszka (1860-1902)

- Alexander (1864-?)

- Wanda (1867-?)

- Antonina (1869-?)

- Pelagia (1876-1877)

- Stanisława (1878-1931)

- Antoni (1882-1943)

- Ignacy (1883-1917)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Małgorzaty.