Urodziła się: 19 marca 1899 roku (niedziela) w Krasieninie

                            (par. Krasienin, gm. Samoklęski, pow. lubartowski)

Rodzice:

- Alexander Szypowski (1864-?)

- Katarzyna Uchalska (1867-1928)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysława (1890-?)

- Wacław (1893-?)

- Jan (1896-?)

- Kazimiera (1903-?)

- Stanisława (1905-?)

 

Zmarła: 23 kwietnia 1903 roku (czwartek) w Krasieninie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Alexandra i Katarzyny.