Urodził się: ok. 1896 roku w Czułczycach

                         (par. Czułczyce, gm. Staw, pow. chełmski)

Rodzice:

- Alexander Szypowski (1864-?)

- Katarzyna Uchalska (1867-1928)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysława (1890-?)

- Wacław (1893-?)

- Marianna (1899-1903)

- Kazimiera (1903-?)

- Stanisława (1905-?)

 

Żona:

- Karolina Królik (1904-?)

 

Ślub: 18 listopada 1933 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela we wsi Dys  (par. Dys, gm. Niemce, pow. lubartowski)

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Katarzyny.