Urodził się: 25 maja/7 czerwca 1864 roku (wtorek) w

                         Niemenczynie

                         (par. i gm. Niemenczyn, pow. wileński)

Rodzice:

- NN

- Teofila Szypowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bolesław Józef (1871-1871)

 

Zmarł: 2/14 lutego 1870 roku (poniedziałek) w Niemenczynie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Teofili.