Urodził się: 19 maja/1 czerwca 1871 roku (czwartek) w

                         Niemenczynie

                         (par. i gm. Niemenczyn, pow. wileński)

Rodzice:

- NN

- Teofila Szypowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Konstanty Antoni (1864-1870)

 

Zmarł: 16/28 lipca 1871 roku (piątek) w Niemenczynie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Teofili.