Urodził się: 16 lutego 1874 roku (poniedziałek) w Brzozówce

                         (par. Sierzchowy, gm. Gortatowice, pow. rawski)

Rodzice:

- Tomasz Szypowski (1847-?)

- Magdalena Szajerman (1852-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Anna Felixa (1872-?)

- Marianna (1880-?)

- Stanisław (1884-?)

- Franciszka Helena (1893-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Magdaleny.